Trin 2 - Bachs Blomsterremedier. Undervisning og behandling.

Bachs Blomsterremedier
Bachremediet Knavel
Gå til indhold
Trin 2 - et fortsætter kursus
Et Trin  2 kursus bygger videre på den viden du fik på dit Trin 1 kursus.
Undervisningen formål er at give et uddybende kendskab til og større
fortrolighed med Bachs Blomsterremedier.
At få remedierne integreret i dagligdagen.
At lære typeremedierne at kende og at gå på jagt efter sig eget typeremedie.
At blive bedre til at skelne mellem remedierne og opnå større præcision,
i udvælgelsen af blomsterremedier.

Kurset strækker sig over to dage.
Det koster 2150,- kroner.
Kurset er et BIEP kursus. BIEP står for: Bach International Education Program.
For at blive registreret Bachterapeut kræves der yderligere et kursus.
Kurset udbydes over hele landet af uddannede Bach lærer. På www.casu.dk finder du en oversigt (pdf til download)  over alle de kurser, der udbydes.Anne Hammer Langgaard
61 71 19 30
anne@langgaard.eu
Tilbage til indhold